DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Organizator
KREUJ Z NAMI
AKTYWNE POSTAWY
NA RYNKU PRACY
WŁĄCZ SIĘ!

Andrzeja Dudy

Honorowy patronat
Prezydenta
Rzeczypospolitej Polski

WIĘCEJ