DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Organizator
KREUJ Z NAMI
AKTYWNE POSTAWY
NA RYNKU PRACY
WŁĄCZ SIĘ!

Patronat Honorowy 
Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy
w roku 100-lecia
Odzyskania Niepodległości
1918 - 2018

WIĘCEJ