Zainwestuj 1%

1% podatku dla Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Dziękujemy wszystkim osobom, które w ubiegłych latach zdecydowały się przekazać 1% podatku na rzecz Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości!
Zachęcamy Państwa do wsparcia także w tym roku działań prowadzonych przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, która ma status organizacji pożytku publicznego i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr

KRS 0000094358.

W ten sposób możecie Państwo wpływać na wykorzystanie pieniędzy z Waszych podatków.
W 2018 roku ze środków pozyskanych z 1% podatku chcemy dofinansować projekty „Dzień przedsiębiorczości” oraz „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”.
„Dzień przedsiębiorczości” to projekt sprzyjający podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Poprzez udział w „Dniu przedsiębiorczości” uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mają możliwość odbycia praktyk w wybranym miejscu pracy, zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do jego wykonywania, zrozumienia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową oraz zapoznania się z organizacją firmy i jej zarządzaniem. W ciągu 14 lat trwania programu uczestniczyło w nim 481 531 uczniów oraz taka sama liczba wolontariuszy. Co roku w „Dniu przedsiębiorczości” bierze udział około 15 000 firm i instytucji oraz 600 szkół.
Program „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” przygotowuje uczniów szkół ponadgimnazjalnych do zakładania własnego przedsiębiorstwa i samozatrudnienia. Uczniowie gromadzą kapitał, wybierają produkt, prowadzą badania marketingowe, organizują proces produkcji oraz sprzedaży. Prowadzą dokumentację finansową, taką samą, jak w prawdziwych przedsiębiorstwach. Program umożliwia uczniom kształtowanie kluczowych kompetencji, takich jak praca w grupie, komunikowanie się, planowanie, rozwiązywanie problemów czy realizacja wytyczonych celów.
Uprzejmie informujemy, że osoby, które będą chciały przekazać nam 1% swojego podatku, w zeznaniu rocznym za 2017 rok muszą podać jedynie numer wpisu do KRS Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości (KRS 0000094358). Numer KRS i kwotę podatku na rzecz Fundacji należy podać w następujących kolumnach:

PIT-36: pozycja nr 325 pozycja nr 326
PIT-36L: pozycja nr 95 I pozycja nr 96
PIT-37: pozycja nr 137 I pozycja nr 138
PIT-38: pozycja nr 52 I pozycja nr 53
PIT-39: pozycja nr 48 I pozycja nr 49
PIT-28: pozycja nr 134 I pozycja nr 135
 

ZAINWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ MŁODYCH LUDZI!