Przetargi

Komisja Wykonawcza Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości ul. Kielecka 1/1, 02 - 504 Warszawa zaprasza zainteresowane i uprawnione podmioty do składania ofert na: badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok. Miejscem przeprowadzenia badania jest siedziba Fundacji. Oczekujemy przeprowadzenia badania w miesiącu kwiecień-maj 2016 r. oraz przekazania raportu z badania sprawozdania finansowego do dnia 31.05.2016 r.

27.02.2014
Wybór najkorzystniejszej oferty - Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej w ramach projektu „Od grosika do złotówki”

W dniu 27 lutego 2014r. dokonano analizy ofert nadesłanych w związku konkursem
na przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w ramach projektu „Od grosika do złotówki”.
 

13.02.2014
Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej w ramach projektu „Od grosika do złotówki”

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości,

ul. Kielecka 1/1, 02-504 Warszawa
- realizująca projekt „Od grosika do złotówki”
zaprasza do składania ofert
na przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej.

28.02.2013
Zapytanie ofertowe dotyczące audytu projektu „Zostać przedsiębiorczym – program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum”

Zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu: Zostać przedsiębiorczym – program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dochowując zasady konkurencyjności, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza do przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „Zostać przedsiębiorczym – program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum”.

12.02.2013
Zapytanie ofertowe dotyczące audytu projektu „Szkoła praktycznej ekonomii – Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo”

Zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu: Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dochowując zasady konkurencyjności, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza do przeprowadzenia usługi audytu zewnętrznego Projektu „Szkoła praktycznej ekonomii – Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo”.

11.12.2012
Zaproszenie do składania ofert na: badanie sprawozdania finansowego za 2012 rok

Rada Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości ul. Kielecka 1/1, 02-504 Warszawa działając na podstawie art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaprasza zainteresowane i uprawnione podmioty do składania ofert na: badanie sprawozdania finansowego za 2012 rok. Miejscem przeprowadzenia badania jest siedziba Fundacji. Oczekujemy przeprowadzenia badania w miesiącu kwiecień 2013 r. oraz przekazania raportu z badania sprawozdania finansowego do dnia 31.05.2013 r.

[1] 2 3 4 5 6 z 6 następna

Partnerzy
Zainwestuj 1%