Zainwestuj 1%

Zainwestuj 1%

podatku dla Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Dziękujemy wszystkim osobom, które w ubiegłych latach zdecydowały się przekazać 1% podatku na rzecz Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości!
Zachęcamy Państwa do wsparcia także w tym roku działań prowadzonych przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, która ma status organizacji pożytku publicznego i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr

KRS 0000094358.

W ten sposób możecie Państwo wpływać na wykorzystanie pieniędzy z Waszych podatków.
W 2022 roku ze środków pozyskanych z 1% podatku chcemy dofinansować projekty „Dzień przedsiębiorczości” oraz „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”.
„Dzień przedsiębiorczości” to projekt sprzyjający podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Poprzez udział w „Dniu przedsiębiorczości” uczniowie szkół ponadpodstawowych mają możliwość odbycia praktyk w wybranym miejscu pracy, zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do jego wykonywania, zrozumienia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową oraz zapoznania się z organizacją firmy i jej zarządzaniem. W ciągu 17 lat trwania programu uczestniczyło w nim 663 500 uczniów oraz zbliżona liczba wolontariuszy ze środowiska gospodarczego. Program „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” przygotowuje uczniów szkół ponadpodstawowych do zakładania własnego przedsiębiorstwa i samozatrudnienia. Uczniowie gromadzą kapitał, wybierają produkt, prowadzą badania marketingowe, organizują proces produkcji oraz sprzedaży. Prowadzą dokumentację finansową, taką samą, jak w prawdziwych przedsiębiorstwach. Program umożliwia uczniom kształtowanie kluczowych kompetencji, takich jak praca w grupie, komunikowanie się, planowanie, rozwiązywanie problemów czy realizacja wytyczonych celów. Dzięki projektowi powstało już ponad 6 800 młodzieżowych miniprzedsiębiorstw.

Uprzejmie informujemy, że osoby, które będą chciały przekazać nam 1% swojego podatku, w zeznaniu rocznym za 2021 rok muszą podać jedynie numer wpisu do KRS Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości (KRS 0000094358). Numer KRS i kwotę podatku na rzecz Fundacji należy podać w następujących kolumnach:

PIT-36: pozycja nr 498 i pozycja nr 499
PIT-36L: pozycja nr 163 i pozycja nr 164
PIT-37: pozycja nr 136 i pozycja nr 137
PIT-38: pozycja nr 64 i pozycja nr 65
PIT-39: pozycja nr 48 i pozycja nr 49
PIT-28: pozycja nr 214 i pozycja nr 215
 

ZAINWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ MŁODYCH LUDZI!