14 czerwca 2011

Konkurs IDEA 2011 zakończony

W dniach 9-10 czerwca 2011 r. w Konstancinie - Jeziornie odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Przedsięwzięcie Uczniowskie IDEA 2011. Konkurs jest częścią programu edukacyjnego „Przedsiębiorczość” skierowanego do uczniów gimnazjów, realizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

W dniach 9-10 czerwca 2011 r. w Konstancinie - Jeziornie odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Przedsięwzięcie Uczniowskie IDEA 2011. Konkurs jest częścią programu edukacyjnego „Przedsiębiorczość” skierowanego do uczniów gimnazjów, realizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Udział w konkursie IDEA jest ukoronowaniem działań uczniów podejmowanych na rzecz klasy, szkoły, środowiska i społeczności lokalnej. Daje on przedstawicielom najbardziej aktywnych szkół, realizujących najciekawsze i najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia, szansę zaprezentowania swoich osiągnięć. Jego celem jest wyłonienie gimnazjów realizujących działania, które łączą zdobywanie wiedzy przez uczniów z podejmowanymi przez nich inicjatywami o charakterze społecznym, edukacyjnym i biznesowym, służącymi kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w dorosłym życiu.

I miejsce w Konkursie na Najlepsze Przedsięwzięcie Uczniowskie IDEA 2011 zdobyli uczniowie z Gimnazjum im. św. Faustyny w Świnicach Warckich prezentujący przedsięwzięcie „Rzecz Niepospolita Uczniowska”.

II miejsce przypadło w udziale uczniom z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzyżowie prezentującym przedsięwzięcie „Gimnastyka na wesoło”.

III nagrodę zdobyli uczniowie z Gimnazjum nr 3 w Nowym Folwarku za przedsięwzięcie „Teatr pokoleń”.

Sponsorami Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Przedsięwzięcie Uczniowskie IDEA 2011 są Accenture Sp. z o.o., AXA TFI S.A. i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.