Kontakt

Biuro Fundacji:

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
ul. Kielecka 1/1, 02-504 Warszawa

tel. 22 845 08 81 lub 22 845 08 76
fax: 22 899 29 86

e-mail: junior@junior.org.pl

Biuro Fundacji
Zbigniew Modrzewski
Prezes Zarządu
Zbigniew Modrzewski
zbigniew.modrzewski@junior.org.pl
Małgorzata Sobkowicz
Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Sobkowicz
malgorzata.sobkowicz@junior.org.pl
Marta Wojnarowicz
Asystentka Zarządu
Marta Wojnarowicz
marta.wojnarowicz@junior.org.pl
Barbara Szymczyk-Opiłka
Dyrektor ds. rozwoju
Barbara Szymczyk-Opiłka
barbara.szymczyk@junior.org.pl
Joanna Andrzejewska
Dyrektor ds. programów międzynarodowych i wolontariatu (urlop macierzyński)
Joanna Andrzejewska
joanna.andrzejewska@junior.org.pl
Alena Apon
Koordynator ds. programów międzynarodowych i wolontariatu
Alena Apon
alena.apon@junior.org.pl
Urszula Kucypera
Główna Księgowa
Urszula Kucypera
urszula.kucypera@junior.org.pl
Agnieszka Dublaszewska
Specjalista ds. IT
Agnieszka Dublaszewska
agnieszka.dublaszewska@junior.org.pl
Koordynatorzy programowi
Bogusława Rajska
Koordynator programu „Od grosika do złotówki”
Bogusława Rajska
boguslawa.rajska@junior.org.pl
Andrzej Pierchała
Koordynator programu "Dzień przedsiębiorczości"
Andrzej Pierchała
andrzej.pierchala@junior.org.pl
Urszula Sierżant
Koordynator programu "Ekonomia na co dzień"
Urszula Sierżant
urszula.sierzant@junior.org.pl
Beata Pachulicz
Asystentka koordynatora programu "Ekonomia na co dzień"
Beata Pachulicz
beata.pachulicz@junior.org.pl
Karina Machura
Koordynator programu "Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo"
Karina Machura
karina.machura@junior.org.pl
Anna Śliwińska
Koordynator programu "Moje finanse"
Anna Śliwińska
anna.sliwinska@junior.org.pl
Dorota Dowgird
Asystentka koordynatora programu "Moje finanse"
Dorota Dowgird
dorota.dowgird@junior.org.pl
Andrzej Pierchała
Koordynator programu "Otwarta firma"
Andrzej Pierchała
andrzej.pierchala@junior.org.pl
Danuta Romanowska
Koordynator programu "Zarządzanie firmą"
Danuta Romanowska
danuta.romanowska@junior.org.pl

Masz pytania?

Jeśli masz pytania możesz skorzystać z poniższego formularza.