Kontakt

Biuro Fundacji:

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
ul. Bielawska 6 lok. 20, 02-511 Warszawa

tel. 22 845 08 81 lub 22 845 08 76

e-mail: junior@junior.org.pl

Biuro Fundacji
Małgorzata Sobkowicz
Prezes Zarządu
Małgorzata Sobkowicz
malgorzata.sobkowicz@junior.org.pl
Joanna Andrzejewska
Wiceprezes Zarządu
Joanna Andrzejewska
joanna.andrzejewska@junior.org.pl
Zbigniew Modrzewski
Doradca Zarządu
Zbigniew Modrzewski
zbigniew.modrzewski@junior.org.pl
Barbara Szymczyk-Opiłka
Dyrektor ds. rozwoju
Barbara Szymczyk-Opiłka
barbara.szymczyk@junior.org.pl
Karolina Molska
Asystentka Zarządu
Karolina Molska
karolina.molska@junior.org.pl
Agnieszka Dublaszewska
Specjalista ds. IT
Agnieszka Dublaszewska
agnieszka.dublaszewska@junior.org.pl
Katarzyna Jeka-Augustin
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Katarzyna Jeka-Augustin
katarzyna.jeka@junior.org.pl
Koordynatorzy programowi
Bogusława Rajska
Koordynator programu „Od grosika do złotówki”
Bogusława Rajska
boguslawa.rajska@junior.org.pl
Andrzej Pierchała
Koordynator programu "Dzień przedsiębiorczości"
Andrzej Pierchała
andrzej.pierchala@junior.org.pl
Urszula Sierżant
Koordynator programu "Ekonomia na co dzień"
Urszula Sierżant
urszula.sierzant@junior.org.pl
Agnieszka Predygier
Asystentka koordynatora programu "Ekonomia na co dzień"
Agnieszka Predygier

agnieszka.predygier@junior.org.pl

Karina Machura
Koordynator programu "Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo"
Karina Machura
karina.machura@junior.org.pl
Andrzej Pierchała
Koordynator programu "Otwarta firma"
Andrzej Pierchała
andrzej.pierchala@junior.org.pl

Masz pytania?

Jeśli masz pytania możesz skorzystać z poniższego formularza.