Zarząd Fundacji
Małgorzata Sobkowicz
Prezes Zarządu
Małgorzata Sobkowicz
malgorzata.sobkowicz@junior.org.pl
Barbara Szymczyk-Opiłka
Wiceprezes Zarządu
Barbara Szymczyk-Opiłka
barbara.szymczyk@junior.org.pl
Nasz zespół
Izabela Adamska–Chuta
Koordynator ds. programowych i komunikacji
Izabela Adamska–Chuta

izabela.adamska-chuta@junior.org.pl

Joanna Zalewska
Koordynator ds projektów międzynarodowych
Joanna Zalewska
joanna.zalewska@junior.org.pl
Urszula Leonarska
Koordynator ds. projektów
Urszula Leonarska
urszula.leonarska@junior.org.pl
Agnieszka Dublaszewska
Koordynator ds. IT
Agnieszka Dublaszewska
agnieszka.dublaszewska@junior.org.pl
Izabela Teodorska
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Izabela Teodorska
izabela.teodorska@junior.org.pl
Bożenna Stanisławska
Specjalista ds. treści edukacyjnych
Bożenna Stanisławska
bozenna.stanislawska@junior.org.pl
Anna Potasińska
Specjalista ds. treści edukacyjnych
Anna Potasińska
anna.potasinska@junior.org.pl
Marcin Sołtys
Informatyk
Marcin Sołtys
marcin.soltys@junior.org.pl
Koordynatorzy programowi
Bogusława Rajska
Koordynator programu „Od grosika do złotówki”
Bogusława Rajska
boguslawa.rajska@junior.org.pl
Agnieszka Predygier
Koordynator programu "Ekonomia na co dzień"
Agnieszka Predygier
agnieszka.predygier@junior.org.pl
Ewa Sygut
Asystentka koordynatora programu "Ekonomia na co dzień"
Ewa Sygut
ewa.sygut@junior.org.pl
Karina Machura
Koordynator programu "Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo"
Karina Machura
karina.machura@junior.org.pl
Izabela Adamska-Chuta
Koordynator programu "Moje finanse"
Izabela Adamska-Chuta
izabela.adamska-chuta@junior.org.pl
Urszula Leonarska
Koordynator programu "Dzień przedsiębiorczości" i "Otwarta firma"
Urszula Leonarska
urszula.leonarska@junior.org.pl