16 września 2010

Zapraszamy do udziału w konkursie ThinkQuest International Competition 2011

Konkurs ThinkQuest International Competition 2011 polega na opracowaniu rozwiązania rzeczywistego problemu poprzez zastosowanie umiejętności innowacyjnego myślenia, zdolności komunikacyjnych i wiedzy technicznej. Uczestnicy mogą wziąć udział w następujących konkurencjach: ThinkQuest Project Event, Digital Media Event, Application Development Event.

Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

Zespoły mogą liczyć maksymalnie 6 osób i przygotowują pracę konkursową pod opieką trenera-nauczyciela.

ThinkQuest Projects Event

Przedział wiekowy: 19 lat i poniżej, 16 lat i poniżej, 12 lat i poniżej.

Zadaniem uczestników jest wykorzystanie platformy ThinkQuest Projects do stworzenia pracy konkursowej; ThinkQuest Projects to udostępniane w hostingu środowisko, w którym uczniowie tworzą internetowe projekty edukacyjne.
Zespoły wybierają zagadnienie, przygotowują projekt ThinkQuest, który zaprezentuje opracowane rozwiązanie oraz proces jego powstawania.

Digital Media Event

Przedział wiekowy: 19 lat i poniżej, 16 lat i poniżej, 12 lat i poniżej.

Zadaniem uczestników jest wykorzystanie cyfrowych narzędzi medialnych do stworzenia bloga/dziennika, strony internetowej, animacji, ogłoszenia stanowiącego część kampanii społecznej, eseju fotograficznego, filmu wideo lub połączenia tych elementów.
Zespoły wybierają zagadnienie, przygotowują pracę konkursową, która zaprezentuje opracowane rozwiązanie oraz proces jego powstawania.

Application Development Event

Przedział wiekowy: 22 lat i poniżej, 19 lat i poniżej, 16 lat i poniżej.

Zadaniem uczestników jest opracowanie aplikacji internetowej za pomocą wybranego języka (lub języków) programowania, oprogramowania lub środowiska programistycznego.
Zespoły wybierają zagadnienie, przygotowują aplikację, która zaprezentuje opracowane rozwiązanie oraz proces jego powstawania.

Wszystkie prace konkursowe muszą być sformułowane w języku angielskim.

Harmonogram

Inauguracja konkursu: 25 sierpnia 2010 r.
Zamknięcie rejestracji zgłoszeń: 27 kwietnia 2011 r.
Ogłoszenie wyników: 22 czerwca 2011 r.

Nagrody

- Laptopy
- Wyjazd na uroczystość ThinkQuest Live, USA
- Nagrody dla szkół/organizacji

Myśl, twórz, wprowadzaj innowacje
Zgłoś się na: www.thinkquest.org

ThinkQuest to bezpłatny program pozbawiony reklam, sponsorowany przez Oracle Education Foundation, prowadzoną przez Oracle organizację pożytku publicznego, działającą na zasadzie non-profit.