27 września 2006

"Jak atrakcyjnie uczyć finansów w szkole?", Rzeczpospolita, 27 wrzesiśnia 2006r.