9 października 2005

"Licz pieniądze nastolatku", Gazeta Wyborcza, 8-9 października 2005 roku