21 marca 2006

"Młodzi pracują", Gazeta Łapska

Od kilku już lat, w wielu szkołach ponadgimnazjalnych Polski, organizowany jest Dzień Przedsiębiorczości, którego inicjatorem jest Fundacja Młodej Przedsiębiorczoości.

Tegoroczny odbył się 15 marca. Dzień Przedsiębiorczości poprzedzony jest w szkołach specjalnymi zajęciami z zakresu przygotowania oraz wyboru przyszłego zawodu. Zajęcia te odbywają się w ramach godzin wychowawczych oraz lekcji podstaw przedsiębiorczości. W tegorocznym Dniu Przedsiębiorczości wzięli udział uczniowie klasy 2B z I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach. Zanim jednak uczniowie poszli do "pracy", musieli to wcześniej ustaliæ z właścicielami przedsiębiorstw lub kierownikami instytucji, które chcieli odwiedziæ. Większość osób, do których zawitali młodzi ludzie nie była przeciwna ich wizytom; licealiści byli chętnie przyjmowani w łapskich zakładach pracy. - Interesuję się informatyką, planuję iść na studia informatyczne, dlatego poszedłem wraz z kolegami do pana Sławka Karassowskiego. Podczas tych kilku godzin spędzonych w firmie ESKA dowiedziałem się wielu pasjonujących rzeczy na temat sieci komputerowych i Internetu. Zabrano nas nawet w teren, gdzie mogliśmy asystować przy zakładaniu łącza internetowego - mówi na temat swojego Dnia Przedsiębiorczości Tomasz Augustyniak. Uczniowie zgodnie podkreślają, że w ciągu kilku godzin dowiedzieli się o wiele więcej niż zdołaliby w szkole, przez cztery lekcje. - Jeżeli tylko będzie to możliwe, za rok tak¿e bardzo chętnie weźmiemy udział w Dniu Przedsiębiorczości. Opiekunka uczniów, nauczycielka podstaw przedsiębiorczości w I LO, Barbata Piekut podkreśla, że tego typu inicjatywy pomagają młodym w zawieraniu kontaktów ze starszymi, którzy już za kilka lat mogą stać się ich pracodawcami lub kolegami i koleżankami z pracy, co może być w obecnej sytuacji na rynku pracy niesłychanie ważne. (ab)