22 września 2005

"Moje Pieniądze", Gazeta Olsztyńska, 22 września 2005 roku