1 października 2005

"Przedsiębiorczość jeszcze w szkole", Rzeczpospolita, 1 października 2005 roku