9 listopada 2005

"Współczesne siłaczki", Business Week, 9 listopada 2005 roku