4 października 2005

"Wyróżnienie dla Izby Celnej w Rzepinie", Gazeta Prawna, 4 października 2005 roku