2 grudnia 2016

02.12.2016 Polskieradio.pl: Polacy muszą się jeszcze dużo o finansach nauczyć

http://www.polskieradio.pl/42/5351/Artykul/1699458,Polacy-musza-sie-jeszcze-duzo-o-finansach-nauczyc