7 października 2006

Czas rozpocząć debaty, Gazeta Szkolna, 11 listopada 2003 roku