7 października 2001

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Prawo Przedsiębiorcy 6/2001