7 października 2006

Kandydat na wiceburmistrza, Gazeta Powiatowa - Krzyż Wielkopolski 14 maja 2004 roku