7 października 2006

Między szkołą, a miescem pracy, Gazeta Szkolna, 9 marca 2004 roku