4 czerwca 2000

Mikrobiznes, Wprost, 4 czerwca 2000 roku