7 października 2006

Młodzież tworzy miniprzedsiębiorstwa, Życie Warszawy, 23 czerwca 2004 roku