8 października 2006

Posmakowali pracy, Życie Warszawy, 1 października 2004 roku