7 października 2006

Uczeń jak cień pracownika, Rzeczpospolita, 16 lutego 2004 roku