Klub nauczycieli IMPULS

Klub Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Dołącz do Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS.

Narodowy Bank Polski we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości powołał do życia Klub Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS.

Celem Klubu jest umożliwienie nauczycielom realizowania jak najszerszego zakresu działań związanych z edukacją ekonomiczną. Klub zrzesza najbardziej aktywnych nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), którzy kształtują przedsiębiorcze postawy uczniów.

Uczestnictwo w Klubie pozwala na korzystanie z materiałów dydaktycznych oraz na organizację inicjatyw edukacyjnych we współpracy z Radą Programową Klubu działającą przy Narodowym Banku Polskim.

Do Klubu może dołączyć każdy nauczyciel, który:

  • utworzy w swojej szkole Szkolny Klub Przedsiębiorczości (zwany dalej SKP) liczący nie mniej niż 5 uczniów;
  • zarejestruje się na stronie www.nbportal.pl, wybierając w formularzu rejestracyjnym profil Nauczyciel oraz wypełniając dodatkową część formularza rejestracyjnego, dotyczącą chęci przynależenia do Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS.

Uczestnictwo w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS daje możliwość:

  • bezpłatnego udziału w szkoleniach i konferencjach o tematyce ekonomicznej,
  • możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami,
  • prezentowanie w szerszym gronie własnych doświadczeń zawodowych,
  • możliwość zdobycia atrakcyjnych nagród w konkursach organizowanych dla uczestników KLUBU.

Regulamin Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli Impuls - pobierz (PDF)

Regulamin Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości - pobierz (PDF)

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli Impuls oraz projektów realizowanych przez członków klubu odwiedź stronę Narodowego Banku Polskiego http://www.nbportal.pl/dydaktyka/klub-nauczycieli-impuls lub skontaktuj się z koordynatorem projektu:

Koordynator projektu:

Małgorzata Kozłowska
tel.: +48 22 185 27 40
e-mail: impuls@nbp.pl
http://www.nbportal.pl/dydaktyka/klub-nauczycieli-impuls