Girls Go Circular

UWAGA! Loteria Girls Go Circular rozstrzygnięta! Zobacz wyniki

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 14-18 lat zainteresowanej zagadnieniami ekologii i przedsiębiorczości oraz nowych technologii.

W szczególności do udziału w projekcie zapraszamy dziewczęta. Uczennice i uczniowie mają do wyboru 10 atrakcyjnych kursów online (wszystkie kursy dostępne również w języku ukraińskim ): 2 kursy obowiązkowe - Bezpieczeństwo w sieci i netykieta oraz Gospodarka o obiegu zamkniętym - wprowadzenie, a także 8 kursów do wyboru:

 


 

Girls Go Circular to edukacja prowadzona poprzez angażujące zadania praktyczne. Uczennice i uczniowie m.in. poprowadzą badania online, zaplanują kampanie w mediach społecznościowych, stworzą filmy i prezentacje lub opracują biznesplany przedsięwzięć opartych na filozofii gospodarki o obiegu zamkniętym.

Aby uzyskać certyfikat ukończenia projektu wystarczy ukończyć 3 kursy!

UWAGA! Dla najaktywniejszych szkół i uczennic przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody:

 • Dla szkoły, z której do 17 grudnia 2022 r. największa liczba uczennic ukończy projekt, przewidzieliśmy nagrodę w postaci tablicy interaktywnej lub robota do pracy w szkole.
 • Uczennice, które ukończą projekt do 17 grudnia 2022 r. mają szansę wygrać drobny sprzęt elektroniczny (np. słuchawki bezprzewodowe) w loterii GGC.

Zgłaszając szkołę do projektu zyskujesz:

 • bezpłatny dostęp do atrakcyjnych materiałów (w 6 językach) wraz
  z przewodnikiem po kursach i ćwiczeniach,
 • dużą elastyczność w organizacji procesu nauczania,
 • możliwość realizacji zagadnień podstawy programowej
  z przedmiotów: podstawy przedsiębiorczości, geografia, informatyka, język polski, język obcy,
 • ciekawe, angażujące uczniów i uczennice ćwiczenia dotyczące ważnych dla nich zagadnień i wyzwań globalnych, jak ochrona środowiska i zmiana klimatu,
 • certyfikat udziału w projekcie dla siebie i szkoły,
 • szansę na atrakcyjne nagrody dla najaktywniejszych nauczycieli (sprzęt IT).

Projekt wpisuje się podstawę programową dla przedmiotów takich jak: przedsiębiorczość, doradztwo zawodowe, informatyka, geografia, język polski oraz kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok 2022/2023:

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Uczennice i uczniowie przed przystąpieniem do projektu powinni podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku ucznia/uczennica, którzy nie ukończyli 16 r.ż. zgodę wyraża rodzic lub opiekun prawny.

Zgoda na przetwarzanie danych - uczeń/uczennica 

Zgoda na przetwarzanie danych - uczeń/uczennica do 16 r.ż.

Women and Girls in STEM Forum

Uczestniczki projektu mogą również wziąć udział w międzynarodowej konferencji Women and Girls in STEM Forum, 26 października w godz. 13:30-16:30, online. Konferencji towarzyszy konkurs dla absolwentek i uczestniczek projektu Girls Go Circular na prototyp aplikacji. Szczegółowe informacje.

Nagrody: udział w WGSF na żywo w Brukseli (koszty opłaca organizator) oraz kurs programowania.

Zwycięzcą konkursu w 2021 roku został zespół Magic Pills z I Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu.

 

Dowiedz się więcej:

 

 

 

 

 

Informacji o projekcie udziela:

joanna.andrzejewska@junior.org.pl

22 845 08 81 #33

Program realizowany współnie z: