Girls Go Circular

Loteria Girls Go Circular rozstrzygnięta!

UWAGA! Realizacja projektu została przedłużona do końca stycznia 2022. Zachęcamy gorąco do rejestracji na platformie jeszcze przed końcem roku!

Girls Go Circular to finansowany przez Unię Europejską projekt edukacyjny, którego celem jest wyposażenie młodzieży, w szczególności dziewcząt w przedziale wiekowym 14–18 lat, w umiejętności cyfrowe i przedsiębiorcze, a także kształtowanie postaw ekologicznych i odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Girls Go Circular oferuje moduły edukacyjne online dotyczące wyzwań związanych ze zrównoważonym wydobyciem, konsumpcją i ponownym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Uczennice i uczniowie dowiedzą się, poprzez praktyczne działania, jak przejść na gospodarkę o obiegu zamkniętym dla tworzyw sztucznych, metali, mody i urządzeń ICT. Celem projektu jest również rozwijanie umiejętności cyfrowych. Uczennice i uczniowie m.in. poprowadzą, badania online, zaplanują kampanie w mediach społecznościowych, stworzą filmy i prezentacje lub opracują biznesplany.

Projekt wpisuje się podstawę programową dla przedmiotów takich jak: przedsiębiorczość, doradztwo zawodowe, informatyka, geografia, język polski oraz kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok 2021/2022:

  • Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne poprzez kursy nt. bezpieczeństwa w sieci oraz netykiety, a także wykorzystanie w projekcie zróżnicowanych narzędzi ICT do pracy zespołowej, tworzenia grafik, filmów i prezentacji. Projekt GirlsGoCircular rozwija umiejętności cyfrowe uczniów zgodnie z poziomami biegłości ustalonymi przez Unię Europejską.
  • Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętnościrozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych poprzez m.in. popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk inżynieryjno-technicznych, popularyzację wśród dziewcząt nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk inżynieryjno-technicznych jako kierunków kształcenia i specjalizacji zawodowej, a także poprzez rozwój umiejętności cyfrowych i ich wykorzystania w praktyce. Projekt GirlsGoCircular zachęca dziewczęta w wieku 14-18 lat do zgłębienia istoty dyscyplin STEM i pomaga nabyć kompetencje niezbędne do stawienia czoła wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem.
  • Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne poprzez kursy dot. racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi, modeli biznesowych opartych na idei gospodarki obiegu zamkniętego.

GirlsGoCircular można również wykorzystać jako materiał uzupełniający w programach Social Innovation Relay, Młodzieżowe Miniprzedsiebiorstwo, Moje finanse czy Ekonomia na co dzień.

Dzięki udziałowi w projekcie:

  • Otrzymasz dostęp do gotowych, atrakcyjnych materiałów wraz z przewodnikiem po kursach i ćwiczeniach.
  • Zrealizujesz zagadnienia podstawy programowej z przedmiotów: podstawy przedsiębiorczości, geografia, informatyka, język polski.
  • Zaoferujesz uczennicom i uczniom ciekawe, angażujące ćwiczenia dotyczące ważnych dla nich zagadnień i wyzwań globalnych, jak ochrona środowiska i zmiana klimatu.
  • Zdobędziesz certyfikat udziału w projekcie dla siebie i szkoły.

Każdy uczestnik, który ukończy projekt zdobędzie certyfikat. Wystarczy zaliczyć 2 kursy obowiązkowe:

  • Netykieta i bezpieczeństwo w sieci
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym – wprowadzenie

oraz 1 kurs tematyczny dot. m. in. mody, ponownego wykorzystanie plastiku, metali czy urządzeń elektrycznych, zmian klimatycznych oraz systemów żywnościowych w miastach.

To bardzo proste! Na realizację całego projektu wystarczy jedynie 6 godzin.

Każdy kurs składa się m.in. z materiałów filmowych, quizów oraz ciekawych zadań, które uczennice i uczniowie mogą wykonać samodzielnie lub w grupie. W zależności od wybranego kursu przeprowadzą badania online, zaplanują kampanie w mediach społecznościowych, stworzą filmy i prezentacje, opracują biznesplan przedsiębiorstwa działającego w sposób zrównoważony. Pracę możecie planować zgodnie ze swoimi potrzebami, nie musicie przesyłać nam wyników prac.

UWAGA!

Wśród dziewcząt, które ukończą projekt do 31 grudnia (2 kursy obowiązkowe + 1 tematyczny) wylosujemy atrakcyjne nagrody. Do wygrania m.in. słuchawki bezprzewodowe i smart bandy.

Nagrody czekają również na najaktywniejszych nauczycieli. 10 osób, które zaangażuje największą liczbę dziewcząt do 31 grudnia otrzyma sprzęt elektroniczny lub vouchery.

Nie chcesz realizować projektu na tradycyjnych zajęciach? Uczennice i uczniowie nadal mogą wziąć w nim udział samodzielnie rejestrując się tutaj (w tej sytuacji tracisz szansę na nagrodę).


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Broszura
informacyjna
Girls Go Circular - Szkolenie nauczycieli 2021

Przewodnik
dla nauczyciela


Nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu w szkole prosimy o zgłoszenia w formularzu.

Informacji o projekcie udziela:

joanna.andrzejewska@junior.org.pl

22 845 08 81 #33