Girls Go Circular

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 14-18 lat zainteresowanej zagadnieniami ekologii i przedsiębiorczości oraz nowych technologii. W szczególności do udziału w projekcie zapraszamy dziewczęta. Uczennice i uczniowie mają do wyboru 10 atrakcyjnych kursów online:

Girls Go Circular to edukacja prowadzona poprzez angażujące zadania praktyczne. Uczennice i uczniowie m.in. poprowadzą badania online, zaplanują kampanie w mediach społecznościowych, stworzą filmy i prezentacje lub opracują biznesplany przedsięwzięć opartych na filozofii gospodarki o obiegu zamkniętym. Aby uzyskać certyfikat ukończenia projektu wystarczy ukończyć 3 kursy!

Zgłaszając szkołę do projektu zyskujesz:

 • bezpłatny dostęp do atrakcyjnych materiałów (w 6 językach) wraz
  z przewodnikiem po kursach i ćwiczeniach,
 • dużą elastyczność w organizacji procesu nauczania,
 • możliwość realizacji zagadnień podstawy programowej
  z przedmiotów: podstawy przedsiębiorczości, geografia, informatyka, język polski, język obcy,
 • ciekawe, angażujące uczniów i uczennice ćwiczenia dotyczące ważnych dla nich zagadnień i wyzwań globalnych, jak ochrona środowiska i zmiana klimatu,
 • certyfikat udziału w projekcie dla siebie i szkoły,
 • szansę na atrakcyjne nagrody dla najaktywniejszych nauczycieli (sprzęt IT).
 

Jak zgłosić się do projektu?

 

 • Wpisz swoje dane w formularzu.
 • W ciągu kilku dni otrzymasz dedykowany szkole link do platformy z kursami.
 • Zarejestruj się i zapoznaj z kursami.
 • Przekaż link do rejestracji uczniom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt wpisuje się podstawę programową dla przedmiotów takich jak: przedsiębiorczość, doradztwo zawodowe, informatyka, geografia, język polski oraz kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok 2021/2022:

 • Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne poprzez kursy nt. bezpieczeństwa w sieci oraz netykiety, a także wykorzystanie w projekcie zróżnicowanych narzędzi ICT do pracy zespołowej, tworzenia grafik, filmów i prezentacji. Projekt GirlsGoCircular rozwija umiejętności cyfrowe uczniów zgodnie z poziomami biegłości ustalonymi przez Unię Europejską.
 • Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętnościrozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych poprzez m.in. popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk inżynieryjno-technicznych, popularyzację wśród dziewcząt nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk inżynieryjno-technicznych jako kierunków kształcenia i specjalizacji zawodowej, a także poprzez rozwój umiejętności cyfrowych i ich wykorzystania w praktyce.  Projekt GirlsGoCircular zachęca dziewczęta w wieku 14-18 lat do  zgłębienia istoty dyscyplin STEM i pomaga nabyć kompetencje niezbędne do stawienia czoła wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem.
 • Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne poprzez kursy dot. racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi, modeli biznesowych opartych na idei gospodarki obiegu zamkniętego.

Uczestnicy projektu mogą również wziąć udział w międzynarodowej konferencji Women and Girls in STEM Forum, której towarzyszy konkurs filmowy dla uczniów i uczennic.

W 2021 roku polski zespół Magic Pills z I Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu zdobył nagrodę główną – kurs programowania od ImagiLabs!

Dowiedz się więcej:

 

 

 

 

 

Informacji o projekcie udziela:

joanna.andrzejewska@junior.org.pl

22 845 08 81 #33

Program realizowany współnie z: