Rozwój umiejętności z 10X Challenge

Projekt 10X Challenge wspiera szkoły w rozwijaniu umiejętności finansowych młodych ludzi, pomagając im zrozumieć, jak ważną rolę odgrywają pieniądze w biznesie i w naszym codziennym życiu. Uczestnictwo w 10X Challenge uczy młodych ludzi zarządzania pieniędzmi i podejmowania mądrych decyzji finansowych dotyczących ich działalności, a jednocześnie wyposaża ich w wiedzę, umiejętności i pewność siebie, aby odpowiedzialnie zarządzali własnymi pieniędzmi teraz i w przyszłości.

10X Challenge wspiera szereg efektów kształcenia w zakresie edukacji finansowej, w tym:

  • podejmowanie decyzji finansowych: uczniowie rozumieją, że na sposób, w jaki postrzegają stosunek jakości do ceny, mogą mieć wpływ ich osobiste preferencje i nastawienie do takich czynników, jak kupowanie produktów lokalnych, sprawiedliwy handel i etyczne podejście do handlu;
  • planowanie i budżetowanie: uczniowie potrafią planować i budżetować swoje obecne i przyszłe oszczędności i wydatki, a także pokazują, że potrafią przyjąć proaktywne podejście do zarządzania swoimi pieniędzmi poprzez śledzenie swoich finansów i dostosowywanie planów w przypadku zmiany okoliczności;
  • osobiste i ekonomiczne powiązania ze światem: uczniowie rozumieją niektóre społeczne, moralne, etyczne i środowiskowe konsekwencje swoich decyzji finansowych oraz decyzji podejmowanych przez rząd, organizacje charytatywne i przedsiębiorstwa.