SIR


to międzynarodowy konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych na najlepszy innowacyjny pomysł biznesowy odpowiadający na potrzebę społeczną w jednym z sektorów:

Konkurs organizowany jest we współpracy z Nationale-Nederlanden. Dzięki uczestnictwu w SIR uczniowie zyskują doświadczenie i praktyczne umiejętności oraz profesjonalne doradztwo niezbędne dla rozwoju przyszłej kariery zawodowej dzięki mentoringowi ze strony pracowników NN.
W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej, który zarejestruje się na platformie programu.
Uczestnicy pracują w zespołach od 2-4 osób. Każdy członek zespołu musi zarejestrować się osobno.

REJESTRACJA

Elementy programu

Program realizowany wspólnie z: