6 czerwca 2012

„Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” – konferencja podsumowująca

1 czerwca 2012 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – innowacja w nauczaniu przedmiotu ekonomia w praktyce” podsumowująca pierwszy rok realizacji projektu „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1 czerwca 2012 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – innowacja w nauczaniu przedmiotu ekonomia w praktyce” podsumowująca pierwszy rok realizacji projektu „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”. Projekt realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości ma na celu opracowanie i wprowadzenie innowacyjnych narzędzi dydaktycznych do prowadzenia zajęć z przedmiotu ekonomia w praktyce oraz podniesienie efektywności kształcenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez kształtowanie kluczowych kompetencji, takich jak inicjatywność i przedsiębiorczość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejskąw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami konferencji byli między innymi nauczyciele oraz dyrektorzy szkół realizujących program w pierwszej i drugiej edycji, przedstawiciele ośrodków doskonalenia nauczycieli, ośrodków doradztwa zawodowego, Krajowej Instytucji Wspomagającej CentrumProjektów Europejskich, Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga przy Citi Handlowy oraz wielu innych instytucji i firm.
Prelegenci przedstawili podczas konferencji projekt, wnioski z pierwszego roku jego realizacji, jego obudowę dydaktyczną oraz umocowanie w podstawie programowej, przepisach MEN oraz szkolnych planach nauczania. Uczestnicy konferencji mieli też możliwość poznania młodych przedsiębiorców i obejrzenia na żywo ich prezentacji oraz stoisk w ramach finału organizowanego w ramach projektu Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2012.
Więcej informacji o projekcie „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” na stronie www.praktycznaekonomia.edu.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.