20 grudnia 2013

Dbam o przyszłość

Jak mądrze zarządzać swoimi pieniędzmi? Jak za pomocą ubezpieczeń zminimalizować finansowe skutki nieszczęśliwych zdarzeń? Dlaczego warto oszczędzać? Jakie są typy inwestycji? Uczniowie szkół biorących udział w programie „Dbam o przyszłość” znają już odpowiedzi na te oraz milion innych pytań związanych z ubezpieczeniami i inwestowaniem.


 

Jak mądrze zarządzać swoimi pieniędzmi? Jak za pomocą ubezpieczeń zminimalizować finansowe skutki nieszczęśliwych zdarzeń? Dlaczego warto oszczędzać? Jakie są typy inwestycji? Uczniowie szkół biorących udział w programie „Dbam o przyszłość” znają już odpowiedzi na te oraz milion innych pytań związanych z ubezpieczeniami i inwestowaniem.

W grudniu 2013 r. w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych w całej Polsce rozpoczęły się zajęcia prowadzone przez wolontariuszy z firmy ubezpieczeniowej AXA wspólnie z nauczycielami. W pierwszym, pilotażowym roku programu, bierze w nim udział 17 szkół z terenu całej Polski, w tym ponad 500 uczniów i 25 wolontariuszy z AXA. Na zajęciach młodzież dowiaduje się, z jakimi ryzykami można spotkać się w swoim życiu oraz jak za pomocą ubezpieczeń minimalizować finansowe skutki tych ryzyk. Na lekcjach omawiany jest też budżet domowy i inwestowanie oszczędności, żeby przekazać uczniom jak ważne dla ich przyszłości jest dokonywanie mądrych wyborów finansowych.

Zajęcia mają formę dwugodzinnych warsztatów, prowadzonych w ramach zajęć z podstaw przedsiębiorczości. W ich trakcie uczniowie rozwiązują szereg interaktywnych ćwiczeń, dzięki którym sprawdzają swoją wiedzę w zakresie opłacalności inwestycji i typów ubezpieczeń oraz uczą się tworzenia budżetu rodzinnego. Każdy uczeń otrzyma imienny certyfikat.

- Pierwsza zajęcia odbyły się 2 grudnia – w zespole szkół w Zduńskiej Woli – i zamiast dwóch godzin lekcyjnych zajęły trzy. Bardzo nas cieszy to, że uczniowie sami poprosili o ich przedłużenie. Nauczyciele wyrażają również uznanie dla wysokiego poziom merytorycznego i dydaktycznego przygotowanych przez nas warsztatów i z tego, co słyszę od moich kolegów, zapraszają na nie więcej klas niż wcześniej planowaliśmy – mówi Agnieszka Jasica, wolontariuszka z firmy AXA.

Program jest wpisany w strategię AXA w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej i jest ważnym elementem misji firmy jako ubezpieczyciela. Pod angielską nazwą „Insure Your Success” prowadzony jest na całym świecie przez Grupę AXA i Junior Achievement Worldwide, którą w Polsce reprezentuje Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.