29 maja 2020

Dwanaście najlepszych zespołów weźmie udział w e-finale Ogólnopolskiego Konkursu Potyczki Ekonomiczne

Zakończyły się już dwa etapy konkursu dostosowane do warunków wymuszonych przez COVID-19. W pierwszym – szkolnym – zespoły uczniów miały za zadanie opracowanie ćwiczenia z zakresu edukacji ekonomicznej.

Odbiorcami działań mogły być dzieci i młodzież od przedszkolaków do VIII  klasy szkoły podstawowej. I etap zakończył się 29 lutego 2020 roku.  Zespoły, które zakwalifikowały się do półfinału musiały poradzić sobie z zadaniem problemowym, czyli przygotowaniem scenariusza turnieju (dowolny odbiorca: klasowy, szkolny, międzypokoleniowy) pt: LICZĘ, PLANUJĘ, PRZEWIDUJĘ!  Celem tego zadania była weryfikacja wiedzy uczestników, dotycząca podstawowych zasad konstruktywnego gospodarowania zarówno zasobami ludzkimi jaki rzeczowymi ( finansami, czasem, wodą, energią, odpadami czy żywnością).  Na podstawie nadesłanych rozwiązań zadania problemowego 12 zespołów zakwalifikowało się do e-finału, podczas którego przystąpią do rywalizacji online. Konkurencje obejmują podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, zasad bezpieczeństwa i racjonalnego zarządzania finansami, funkcjonowania na rynku pracy, weryfikują umiejętności zdalnej współpracy w zespole.

Finał odbędzie się 15 czerwca 2020 roku.

Wykaz zespołów zakwalifikowanych do Finału (tutaj)

Wszystkim finalistom i ich opiekunom gratulujemy oraz życzymy powodzenia w realizacji przyszłych przedsięwzięć!

Program „Ekonomia na co dzień” realizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Fundacją Warszawski Instytut Bankowości. W roku szkolnym 2019/2020 bierze w nim udział ponad 72 000 uczniów oraz 1 650 nauczycieli. Program wpisuje się w realizację podstawy programowej, w szkolne programy profilaktyczno-wychowawcze oraz wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.