19 czerwca 2013

Ekonomia w praktyce – ciekawie i bez podręczników

Pakiet dydaktyczny ze scenariuszami lekcji i materiały dla uczniów na platformie online.

Pakiet dydaktyczny ze scenariuszami lekcji i materiały dla uczniów na platformie online.

Zarządzanie firmą to rozwiązanie dla klasy, w której uczniowie najchętniej poszukują informacji w internecie, a w wolnym czasie zajmują się grami komputerowymi. Program wykorzystuje te naturalne upodobania młodzieży i poprzez zabawę oraz rywalizację pozwala poznać podstawowe mechanizmy funkcjonowania firmy. Uczeń w wirtualnej rozgrywce podejmuje biznesowe decyzje – ustala ceny produktów i usług, określa kierunek rozwoju przedsiębiorstwa, wreszcie ustala budżet. Każda decyzja ma swoje konsekwencje i decyduje o sukcesie lub bankructwie firmy. Towarzyszący grze dreszcz emocji, sprawia, że uczeń sam dąży do poznania mechanizmów rynkowych, aby osiągnąć lepszy wynik – tym bardziej że rywalizuje ze swoimi kolegami z klasy i porównuje osiągnięte rezultaty.

Program realizowany jest bez podręczników. Wszystkie materiały dydaktyczne niezbędne do jego realizacji oraz przykładowe scenariusze lekcji znajdą się na stronie internetowej Fundacji www.junior.org.pl. Atutem programóu jest możliwość uczestniczenia w prestiżowych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach.

Program Zarządzanie firmą realizowany jest m.in. dzięki Fundacji BRE Banku oraz Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych.