12 kwietnia 2024

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Młodzi Liderzy Przedsiębiorczości 2024

W dniach 11-12 kwietnia br. w Warszawie odbyła się 8. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Młodzi Liderzy Przedsiębiorczości 2024. Konkurs ten jest kulminacyjnym elementem programu „Moje finanse”, realizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Cała tegoroczna edycja programu „Moje finanse” poświęcona była tematyce kompetencji 4K, czyli kreatywności, krytycznemu myśleniu, kooperacji i komunikacji. Wiedzę tę uczniowie wykorzystywali podczas wcześniejszych etapów konkursu, gdzie czekał na nich do rozwiązania test, projekt dotyczący umiejętności miękkich w miejscu pracy oraz film pt. „Kompetencje jutra”, jaki musieli nakręcić w II etapie.

W finale osiem drużyn ze szkół ponadpodstawowych z całej Polski pracowało nad zadaniem projektowym dotyczącym autorskiej inicjatywy, która ich zdaniem jest istotna z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej i tym samym warta realizacji. Finał konkursu miał formułę Innovation camp, podczas której młodzież pracowała w sesjach i mogła liczyć na wsparcie mentorskie, udzielane przez ekspertów - wolontariuszy z ramienia EY GDS Poland - firmy partnerskiej programu.

Uczniowie prezentowali swoje pomysły przed panelem jury w następującym składzie:

Małgorzata Sobkowicz – Prezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Marta Nowicka – Internal Communications Manager Coca-Cola HBC Poland & Baltics,

Magdalena Sobiak – Assistant Director & Corporate Responsibility Lead EY GDS Poland, Spain & Hungary

Danuta Musiał – Dyrektor Departamentu Marketingu i Komunikacji Generali Investments TFI S.A.

Ocenie jurorów podlegała innowacyjność i kreatywność zaproponowanego rozwiązania, spójność pomysłu z potrzebami środowiska lokalnego a także autoprezentacja i „team spirit” w drużynie.

Pierwsze miejsce przypadło drużynie z Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku, pod kierunkiem Pani Anetty Jabłońskiej. Młodzież ujęła jury swoim pomysłem na aranżację terenów zielonych i przestrzeni wokół szkoły a także sposobem przedstawienia tej inicjatywy.

Drugie miejsce trafiło do zespołu z I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, pod opieką Pani Agnieszki Umer. Uczniowie zaproponowali stworzenie Stowarzyszenia  Aktywnej Młodzieży jako odpowiedzi na brak miejsca, w którym młodzież mogłaby się spotykać, rozwijać swoje talenty czy kompetencje.

Jako trzeci na podium uplasowali się reprezentanci Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu, pod kierunkiem Pani Emilii Mendak.  Zaprezentowali oni długofalowy projekt dla uczniów swojej szkoły, mający na celu podniesienie i rozwój kompetencji 4K u kolegów i koleżanek.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i finalistom oraz ich nauczycielom.

Dziękujemy także firmie Generali Investments TFI S.A. za udostępnienie swoich wnętrz na cele realizacji finału konkursu.