5 lutego 2014

Fundacja MetLife wspiera kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów!

Przedsiębiorczości można uczyć na biologii, języku polskim albo na wychowaniu fizycznym. Ważna jest nie tylko wiedza teoretyczna, lecz także umiejętność zastosowania jej w praktyce. Pokazuje to Przewodnik dla nauczycieli przygotowywany m.in. przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, której działania w tym obszarze wsparła Fundacja MetLife.

 

               
 

Przedsiębiorczości można uczyć na biologii, języku polskim albo na wychowaniu fizycznym. Ważna jest nie tylko wiedza teoretyczna, lecz także umiejętność zastosowania jej w praktyce. Pokazuje to Przewodnik dla nauczycieli przygotowywany m.in. przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, której działania w tym obszarze wsparła Fundacja MetLife.

Przewodnik powstaje w ramach projektu „Szkoła przedsiębiorczości” (The Entrepreneurial School), realizowanego przez kilkanaście międzynarodowych instytucji. Będzie dostępny on-line dla każdego zainteresowanego nauczyciela, który znajdzie w nim wskazówki, jak kształtować postawy przedsiębiorcze na dowolnym przedmiocie na każdym etapie edukacji. W tworzeniu Przewodnika biorą udział doświadczeni dydaktycy ze szkół w Polsce, Norwegii, Danii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Słowacji, Portugalii oraz we Włoszech.

Projekt „Szkoła przedsiębiorczości” został wybrany w konkursie na Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP – Competitiveness and Innovation Programme) Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu. W Polsce projekt finansowo wspiera również Fundacja MetLife, która od dziesięciu lat współpracuje z organizacją Junior Achievement Worldwide. Fundusze przeznaczone na „Szkołę przedsiębiorczości” pochodzą z budżetu programu Older Youth Development Project wynoszącego milion dolarów i realizowanego przez Fundację MetLife oraz Junior Achievement Worldwide w pięciu krajach – w Polsce, Egipcie, Korei Południowej, Meksyku i Rosji. Jego celem jest uczenie młodych ludzi podejmowania własnych inicjatyw, przez co mogą zaangażować się w globalną gospodarkę i skorzystać z różnych możliwości ekonomicznych. Older Youth Development Project ma odmienną formułę w każdym uczestniczącym w nim państwie – dostosowaną do potrzeb lokalnego systemu edukacji. Projekt łączy różnorodność zasobów, innowacyjne podejście i technologie cyfrowe z nauką w oparciu o sprawdzone programy Junior Achievement.

Cieszymy się, że możemy kontynuować współpracę z Junior Achievement Worldwide i jesteśmy dumni z tego, że wspólnie działamy na rzecz społeczności na całym świecie. Mamy nadzieję, że Older Youth Development Project pomoże młodym ludziom zdobyć podstawowe, niezbędne do osiągnięcia ekonomicznego sukcesu, umiejętności oraz stanie się dla nich inspiracją do wprowadzenia zmian — mówi Dennis White, Dyrektor Generalny i Prezes Fundacji MetLife.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, realizująca projekt w Polsce, docenia zaangażowanie partnera znanego ze swojej działalności CSR. Dzięki współpracy z Fundacją MetLife mamy szansę dotrzeć do większej liczby odbiorców naszych programów oraz zyskujemy cenne wsparcie praktyków biznesu – dodaje Zbigniew Modrzewski, Prezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
 

Fundacja MetLife:
Fundacja MetLife powstała w 1976 roku, aby kontynuować długą tradycję MetLife w udzielaniu pomocy finansowej i zaangażowaniu społecznym. Dzisiaj Fundacja koncentruje swoją działalność na stale zwiększającym się zaangażowaniu finansowym, które w ciągu następnych 5 lat ma osiągnąć 200 milionów dolarów, co pomoże zbudować bezpieczną przyszłość osobom i społecznościom na całym świecie. Fundacja MetLife jest częścią MetLife Inc., wiodącej na rynku światowym firmy, która oferuje ubezpieczenia, renty i pracownicze programy socjalne, obsługując 90 milionów klientów. Przez swoje filie i oddziały, MetLife utrzymuje czołowe pozycję na rynkach Stanów Zjednoczonych, Japonii, Ameryki Łacińskiej, Azji, Europy i Bliskiego Wchodu. Więcej informacji na stronie: www.metlife.org.