17 listopada 2010

Inauguracja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

15 listopada w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” w Warszawie zainaugurowano po raz trzeci Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Polską edycję wydarzenia otworzył Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Celem ŚTP jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.

Inaugurację poprzedziła konferencja, podczas której zaprezentowano inicjatywy podejmowane w całej Polsce w ramach ŚTP, m.in. projekt „Otwarta firma”, realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

W ramach ŚTP Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza uczniów i nauczycieli do udziału w projekcie „Otwarta firma”. Dla szkoły to możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej, wejścia na rynek pracy i nawiązania współpracy z przedstawicielami lokalnego biznesu.

Projekt „Otwarta firma” wpisuje się w realizację zadań szkoły na każdym etapie edukacyjnym. W szkole podstawowej w klasach I-III – realizowany jest pod hasłem „Poznajemy zawody w miejscu pracy”, w klasach IV-VI – „Poznajemy przedsiębiorstwa w naszej okolicy”, w gimnazjum – „Zawody w mojej okolicy”. Na tych trzech etapach edukacji projekt polega na przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych na terenie przedsiębiorstw według przygotowanych scenariuszy. W szkole ponadgimnazjalnej – „Biznes przy tablicy” to zajęcia dydaktyczne z proponowanego zestawu modułów tematycznych realizowane w szkole przez nauczyciela wspólnie z przedstawicielem biznesu.