18 listopada 2011

Inauguracja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2011

W ramach inauguracji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2011 odbyło się uroczyste podsumowanie ubiegłorocznej edycji projektu „Otwarta firma”, organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

W ramach inauguracji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2011 odbyło się uroczyste podsumowanie ubiegłorocznej edycji projektu „Otwarta firma”, organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Statuetkami i pamiątkowymi dyplomami uhonorowano najaktywniejsze szkoły biorące udział w „Otwartej firmie” 2010. W sumie wyróżniono 40 szkół z całego kraju, począwszy od szkół podstawowych, poprzez gimnazja, a skończywszy na szkołach ponadgimnazjalnych.

Lista nagrodzonych szkół jest dostępna na stronie projektu „Otwarta firma” (zobacz tutaj).

Nauczyciele odebrali nagrody z rąk Ministra Olgierda Dziekońskiego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Ministra Mirosława Sielatyckiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Podziękowania za wsparcie finansowe projektu otrzymała Telekomunikacja Polska S.A. – mecenas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2010 oraz Europ Assistance Polska Sp. z o.o.