15 lutego 2023

JA Worldwide nominowane do Pokojowej Nagrody Nobla w 2023 r.

Z dumą informujemy, że JA Worldwide, którego członkiem jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zostało nominowane do Pokojowej Nagrody Nobla w 2023 roku, co jest drugim takim wyróżnieniem w ciągu dwóch lat.

Nominacje mogą być przyjmowane wyłącznie od głów państw i niektórych urzędników, profesorów uniwersyteckich w wybranych dziedzinach, byłych laureatów Nagrody Nobla i kilku innych wybitnych osób.

JA Worldwide zostało założone 104 lata temu i jest obecnie jedną z największych organizacji pozarządowych służących młodzieży na świecie. Tylko w ostatnim roku dotarliśmy z programami edukacyjnymi w zakresie zatrudnienia i przedsiębiorczości do 15 milionów uczniów. Działając w ponad 100 krajach, JA uczy młodzież rozwijać umiejętności i postawy niezbędne do tworzenia firm, zdobycia satysfakcjonującego zatrudnienia i budowania dobrze prosperujących społeczności.

Na przykład w Nigerii JA szkoli młodzież w zakresie umiejętności zawodowych, które okazały się atrakcyjną alternatywą dla członkostwa w Boko Haram. W naszym regionie, po transformacji demokratycznej, JA było jedną z pierwszych organizacji pozarządowych dopuszczonych do szkół, z programem nauczania, który daje młodzieży możliwość wzięcia odpowiedzialności za własną przyszłość.

Od początku istnienia Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, w naszych programach wzięło udział ponad 8,5 mln dzieci i młodzieży. Nasi absolwenci zakładają dobrze prosperujące firmy, pracują na odpowiedzialnych stanowiskach, udzielają się społecznie.  

Dzięki temu, czego uczą się w JA, uczniowie rozwijają ambicje wykraczające poza ich własne ekonomiczne interesy; rozumieją, że przedsiębiorczość jest nie tylko środkiem utrzymania siebie i swoich rodzin, ale także narzędziem do kultywowania stabilności społecznej oraz budowania zdrowych społeczności.

Badania pokazują, że edukacja w zakresie przedsiębiorczości nie tylko przygotowuje młodzież do prowadzenia biznesu, ale także rozwija umiejętności zawodowe, wspiera kreatywność i buduje odporność oraz otwartość na zmiany. Dla wielu uczniów doświadczenie bycia liderem firmy już w okresie szkolnym pomaga w rozwijaniu umiejętności takich jak skuteczność, wytrwałość i osiąganie celów, niezależnie od wyzwań, jakie przed nimi stoją. Udział w naszych programach może zmienić ich życie dając im poczucie sprawczości i niezależności.

Biorąc pod uwagę nasz globalny zasięg, jak również globalną społeczność absolwentów JA buduje również przyjaźnie ponad granicami, a więc dokładnie to, czego potrzebuje świat: ciekawość drugiego człowieka, pełne szacunku i szczere rozmowy, równe szanse i umiejętność rozwiązywania konfliktów.

Asheesh Advani, dyrektor generalny JA Worldwide, podzielił się swoją perspektywą w odpowiedzi na nominację:

"Pokój jest możliwy tylko gdy młodzież we wszystkich krajach i regionach będzie miała możliwości realizacji swoich ambicji. JA zapewnia młodzieży wiarę w siebie i szanse na dobrobyt w ponad 100 krajach. Od ponad wieku JA działa w obszarach niestabilności politycznej, przemocy i wojny, pomagając młodzieży budować umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i odporności ekonomicznej. Za tę pracę JA Worldwide jest uznawane rok po roku jako jedna z dziesięciu najlepszych organizacji pozarządowych na świecie."

Małgorzata Sobkowicz, Prezez Zarządu FMP dodaje:

"Ta nagroda to ogromny zaszczyt i potwierdzenie szczególnej wartości naszej pracy. Dziękujemy wszystkim partnerom, bez których te działania nie byłyby możliwe."

W latach 1901-2022 Pokojowa Nagroda Nobla została przyznana 140 laureatom, w tym 110 osób i 30 organizacji, m.in. Médecins sans Frontières (1999 r.), oraz UNICEF (1965 r.).