12 grudnia 2011

Konkurs dla Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości i członków klubu IMPULS

Narodowy Bank Polski wspólnie z Instytutem Marka Kamińskiego zapraszają członków Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli Impuls i uczniów należących do Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości do udziału w konkursie „Bieguny ekonomii”. W ramach konkursu grupy uczniowskie mają za zadanie przygotować projekt wycieczki szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem opracowania prawidłowego biznesplanu i planu promocji. Szczegóły dostępne na stronie www.biegunyekonomii.pl

 

Narodowy Bank Polski wspólnie z Instytutem Marka Kamińskiego zapraszają członków Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli Impuls i uczniów należących do Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości do udziału w konkursie „Bieguny ekonomii”. W ramach konkursu grupy uczniowskie mają za zadanie przygotować projekt wycieczki szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem opracowania prawidłowego biznesplanu i planu promocji. Szczegóły dostępne na stronie www.biegunyekonomii.pl