2 września 2011

Konkurs ThinkQuest International Competition 2012

Zapraszamy do udziału w konkursie ThinkQuest International Competition 2012 organizowanym przez Oracle Education Foundation. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Edukacji Narodowej.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie ThinkQuest International Competition 2012 organizowanym przez Oracle Education Foundation. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Edukacji Narodowej.

Jak wziąć udział w konkursie?

Do konkursu trwającego od września 2011 roku do kwietnia 2012 roku może przystąpić zespół złożony maksymalnie z 6 uczniów i nauczyciela-opiekuna. Uczniowie wybierają interesujący ich temat, który przedstawiają potem w formie projektu.
Zespół może wybrać jedną z trzech kategorii:

ThinkQuest Projects - uczniowie wykorzystują platformę internetową ThinkQuest Projects do zaprezentowania strony internetowej.

Digital Media - uczniowie mogą wykorzystać kombinację różnych elektronicznych środków wyrazu – bloga, strony internetowej, animacji, serwisu internetowego, eseju fotograficznego, video.

Application Development – uczniowie przygotowują aplikcję lub grę internetową.
 

Platforma ThinkQuest to:

 • bezpłatne narzędzie wspomagające pracę z uczniami;
 • platforma chroniona, łatwa w obsłudze – nie ma konieczności zaawansowanej znajomości IT;
 • nadzór nauczyciela nad pracą uczniów;
 • możliwość tworzenia projektów o różnej tematyce w jęz. polskim;
 • narzędzie dla wszystkich rodzajów szkół (różne kategorie wiekowe);
 • możliwość pracy z każdego miejsca za pośrednictwem Internetu;
 • rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, kreatywności, samodzielności uczniów;
 • pomoc w realizacji projektów gimnazjalnych;
 • nagrody dla uczniów, nauczycieli i szkół, które wezmą udział w Konkursie;
 • dostęp do nowoczesnej technologii IT;
 • możliwość współpracy z uczniami na całym świecie;
 • różne formy komunikacji – czaty, fora.

Zapraszamy również do udziału w bezpłatnym, jednodniowym szkoleniu dotyczącym obsługi platformy ThinkQuest, które odbędzie się 26 września 2011 roku w Warszawie.

Dodatkowych informacji na temat platformy ThinkQuest, konkursu ThinkQuest International Competition 2012 oraz szkolenia udziela Barbara Czarnecka, Koordynator Programów Edukacyjnych (email: barbara.czarnecka@oracle.com)
 

www.thinkquest.org

facebook.com/thinkquest