28 listopada 2013

Najlepsi nauczyciele przedsiębiorczości

15 listopada odbyła się Gala Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli Impuls organizowana przez Narodowy Bank Polski.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym nauczycielom i dziękujemy za zaangażowanie w pracę z młodzieżą.

Po raz ósmy najbardziej aktywni nauczyciele należący do Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS, prowadzonego przez Narodowy Bank Polskim, a także ich uczniowie, którzy w roku szkolnym 2012/2013 realizowali projekty edukacyjne z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii i finansów odebrali nagrody za swoją aktywną pracę. 15 listopada w O/O NBP w Łodzi odbyła się Gala IMPULS.

Podczas Gali zostały wręczone nagrody najbardziej aktywnym nauczycielom w poszczególnych województwach oraz w rankingu ogólnopolskim w kategoriach: najbardziej aktywny nauczyciel przedsiębiorczości, najbardziej aktywny Szkolny Klub Przedsiębiorczości oraz najlepsza szkoła przedsiębiorczości. Zostały wręczone również nagrody zwycięzcom konkursu na najlepszy projekt własny, konkursu na najlepszy spot filmowy nt. działalności NBP, a także konkursu na plan kampanii społecznej „Sprawdź zanim podpiszesz”.

Klub Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS powstał w 2006 r. z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego oraz Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Jednym z zadań banku centralnego jest bowiem promocja wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie, a najlepszym sposobem jej zdobywania jest łączenie teorii z praktyką. Głównym zadaniem NBP w ramach działającego Klubu IMPULS jest pomoc pedagogom w realizowaniu działań związanych z edukacją ekonomiczną. Najbardziej aktywni nauczyciele i ich podopieczni co roku są nagradzani podczas Gali IMPULS.
 

 

Prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka wręcza nagrody Najlepszym Szkołom Przedsiębiorczości.

Dyrektor Departamentu Edukacji i Wydawnictw Narodowego Banku Polskiego Dariusz Jadowski oraz Prezes Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości Zbigniew Modrzewski wręczają dyplomy Najlepszym Nauczycielom Przedsiębiorczości.

 

Ranking Główny


Kategoria gimnazjum

„Najlepszy Nauczyciel Przedsiębiorczości 2013” – ex aequo:

 • Pani Jolanta Kuropatwa, Pani Dorota Wyrzykowska oraz Pani Elżbieta Lewandowska z Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej
 • Pan Arkadiusz Trzebuniak z Zespołu Szkół w Pilchowicach

Tytuł „Najlepszy Szkolny Klub Przedsiębiorczości 2013” – ex aequo:

 • Szkolny Klub Przedsiębiorczości nr 58 z Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej
 • Szkolny Klub Przedsiębiorczości nr 165 z Zespołu Szkół w Pilchowicach

Tytuł „Najlepsza Szkoła Przedsiębiorczości 2013” – ex aequo:

 • Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej
 • Zespół Szkół w Pilchowicach

Kategoria szkoła ponadgimnazjalna

„Najlepszy Nauczyciel Przedsiębiorczości 2013”

 • Pani Agata Ciechomska, Pani Janeta Kasprzycka, Pani Jolanta Komorniczak oraz Pani Emilia Mendak z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu

Tytuł „Najlepszy Szkolny Klub Przedsiębiorczości 2013”

 • Szkolny Klub Przedsiębiorczości nr 360 z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu

Tytuł „Najlepsza Szkoła Przedsiębiorczości 2013”

 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu

   

Ranking wojewódzki - Najlepszy Nauczyciel Przedsiębiorczości 2013


województwo dolnośląskie

w kategorii gimnazjum

 • Pani Romana Kaszubowska i Pan Piotr Melnarowicz z Gimnazjum w Świerzawie

w kategorii szkoła ponadgimnazjalna

 • Pani Danuta Zając z Zespołu Szkół nr 3 im. Czesława Miłosza we Wrocławiu

województwo kujawsko-pomorskie

w kategorii gimnazjum

 • Pani Anna Masztakowska-Struś i Pan Sylwester Struś z Publicznego Gimnazjum im. Adama Adamandego Kochańskiego w Dobrzyniu nad Wisłą

w kategorii szkoła ponadgimnazjalna

 • Pan Andrzej Czyżewski z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu

województwo lubelskie

w kategorii gimnazjum - brak laureata

w kategorii szkoła ponadgimnazjalna

 • Pani Jolanta Raczyńska i Pani Bogumiła Śniadówka z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Gen. Władysława Andersa w Chełmie

województwo lubuskie

w kategorii gimnazjum – ex aequo:

 • Pani Ewa Gzyl z Gimnazjum nr 2 im. Integracji Europejskiej w Kostrzynie nad Odrą
 • Pani Małgorzata Pośpiech z Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Soli

w kategorii szkoła ponadgimnazjalna

 • Pani Ewa Krzywicka z I Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze

województwo łódzkie

w kategorii gimnazjum

 • Pani Dorota Wyrzykowska, Pani Jolanta Kuropatwa oraz Pani Elżbieta Lewandowska z Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej

w kategorii szkoła ponadgimnazjalna

 • Pani Mariola Rychlik z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim

województwo małopolskie

w kategorii gimnazjum

 • Pani Renata Palińska oraz Pan Tomasz Paliński z Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach

w kategorii szkoła ponadgimnazjalna

 • Pani Iwona Szypuła z II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu

województwo mazowieckie

w kategorii gimnazjum

 • Pani Aldona Piekarska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii

w kategorii szkoła ponadgimnazjalna

 • Pani Renata Boniatowska oraz Pan Mieczysław Mejzner z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku

województwo opolskie

w kategorii gimnazjum

 • Pani Ewa Chojecka z Gimnazjum nr 2 im. Karpatczyków w Nysie

w kategoria szkoła ponadgimnazjalna

 • Pani Krystyna Glinka-Lewandowska z Zespołu Szkół nr 3 w Kędzierzynie – Koźlu

województwo podkarpackie

w kategorii gimnazjum

 • Pani Agnieszka Dudek, Pan Marcin Mazurek oraz Pani Anna Pogudz z Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 r. w Narolu

w kategorii szkoła ponadgimnazjalna

 • Pani Marta Kaczmarczyk z I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie

województwo podlaskie

w kategorii gimnazjum

 • Pani Joanna Bezubik ze Społecznego Gimnazjum nr 8 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku

w kategorii szkoła ponadgimnazjalna

 • Pani Jolanta Korolczuk, Pani Grażyna Łapina, Pani Wioletta Wilda oraz Pani Beata Wiśniewska-Lewoc z Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

województwo pomorskie

w kategorii gimnazjum

 • Pani Grażyna Ruszkowska z Gimnazjum nr 1 im. Józefa Wybickiego w Lęborku

w kategorii szkoła ponadgimnazjalna

 • Pani Barbara Gadomska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Słupsku

województwo śląskie

w kategorii gimnazjum

 • Pan Arkadiusz Trzebuniak z Zespołu Szkół w Pilchowicach

w kategorii szkoła ponadgimnazjalna

 • Pani Jolanta Czapla z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sosnowcu

województwo świętokrzyskie

w kategorii gimnazjum

 • Pani Beata Buła oraz Pani Agata Pasternak z Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach

w kategorii szkoła ponadgimnazjalna

 • Pani Ewa Adamczyk oraz Pani Bogumiła Baszak z Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim

województwo warmińsko-mazurskie

w kategorii gimnazjum

 • Pani Emilia Deleżuch z Gimnazjum im. Ireny Sendlerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu

w kategorii szkoła ponadgimnazjalna

 • Pani Danuta Kobus z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach

województwo wielkopolskie

w kategorii gimnazjum

 • Pani Magdalena Stańko i Pani Kinga Wolna z Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego w Sierakowie

w kategorii szkoła ponadgimnazjalna

 • Pani Agata Ciechomska, Pani Janeta Kasprzycka, Pani Jolanta Komorniczak oraz Pani Emilia Mendak z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu

województwo zachodniopomorskie

w kategorii gimnazjum

 • Pani Marta Niekowal z Publicznego Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kamieniu Pomorskim

w kategorii szkoła ponadgimnazjalna

 • Pani Danuta Romanowska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois w Koszalinie

 

Najlepszy projekt własny zrealizowany w 2012/2013 roku

kategoria gimnazjum

 • Pani Romana Kaszubowska i Pan Piotr Melnarowicz z Gimnazjum w Świerzawie za realizację projektu wg własnego scenariusza pt.: „W przyszłość się wybieramy z ekonomią wygrywamy”

kategoria szkoła ponadgimnazjalna

 • Pani Emilia Mendak z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica w Poznaniu za realizację projektu wg własnego scenariusza pt.: „Inwazja ekonomistów na Grunwald”

 

Konkurs na najlepszy spot filmowy nt. działalności NBP


Kategoria szkoła gimnazjalna

I miejsce:

 • Uczniowie: Rafał Kotula oraz Szymon Starościk z Zespołu Szkół w Pilchowicach (SKP nr 165)
 • Opiekun: Arkadiusz Trzebuniak

Wyróżnienie:

 • Uczeń: Paulina Badura z Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach (SKP nr 148)
 • Opiekun: Renata Palińska

Kategoria szkoła ponadgimnazjaln

Wyróżnienie 1:

 • Uczeń: Przemysław Gościniak z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica w Poznaniu (SKP nr 360)
 • Opiekun: Emilia Mendak

Wyróżnienie 2:

 • Uczniowie: Kamil Kaniewski, Katarzyna Karaban, Patrycja Kawa oraz Łukasz Pieczyrak z VII Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu (SKP nr 173)
 • Opiekun: Jolanta Czapla


Konkurs na plan kampanii społecznej „Sprawdź zanim podpiszesz”


Kategoria szkoła gimnazjalna

I miejsce:

 • Uczniowie: Agnieszka Augustyniak, Karolina Bechcińska, Alicja Wróblewska oraz Kaja Stelmaszewska z Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej (SKP nr 58)
 • Opiekun: Dorota Wyrzykowska

Wyróżnienie:

 • Uczniowie: Rafał Kotula oraz Szymon Starościk z Zespołu Szkół w Pilchowicach (SKP nr 165)
 • Opiekun: Arkadiusz Trzebuniak

Kategoria szkoła ponadgimnazjalna

I miejsce:

 • Uczniowie: Przemysław Gościniak, Jędrzej Kaźmierczak oraz Dawid Wituła z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica w Poznaniu (SKP nr 360)
 • Opiekun: Emilia Mendak