14 maja 2012

Oferta stypendialna dla maturzystów - trwa rekrutacja do V edycji programu stypendialnego Indeks Start2Star

Jeżeli jesteś tegorocznym maturzystą i chcesz kontynuować naukę na uczelni wyższej, możesz zgłosić się do ogólnopolskiego programu stypendialnego Indeks Start2Star.

Organizatorem programu stypendialnego Indeks Start2Star jest Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi. Dodatkowe informacje na stronie www.paga.org.pl oraz pod numerem telefonu 22 537 73 33.

Jeżeli jesteś tegorocznym maturzystą i chcesz kontynuować naukę na uczelni wyższej, możesz zgłosić się do ogólnopolskiego programu stypendialnego Indeks Start2Star.

Indeks Start2Star, którego fundatorem jest Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich, to program stypendialny dla wyjątkowych maturzystów. Każdego roku dwadzieścia osób otrzymuje stypendium wysokości 1300 zł brutto miesięcznie przez cały okres studiów pierwszego i drugiego stopnia. Pozwala im to nie tylko opłacić czynsz czy zakup książek, ale także rozwijać swoje pasje i umiejętności oraz inwestować w swój rozwój zawodowy i kulturalny.

Nie ma znaczenia wybrany kierunek studiów, jedynym warunkiem otrzymania stypendium jest zobowiązanie do przepracowania po studiach 5 lat w Polsce.

Aby ubiegać się o stypendium należy wykazać w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej średnią ocen powyżej 4,0, a miesięczny dochód w rodzinie w ciągu dwóch lat nie może przekroczyć 1000 zł na osobę. Oprócz dobrych wyników w nauce należy również móc pochwalić się aktywnością pozaszkolną: naukową, społeczną, przedsiębiorczością lub zaangażowaniem w wolontariat.

Organizatorem programu stypendialnego Indeks Start2Star jest Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi. Dodatkowe informacje na stronie www.paga.org.pl oraz pod numerem telefonu 22 537 73 33.