19 listopada 2019

Razem z Citi Foundation wspieramy przedsiębiorczych uczniów z rodzin o niskich dochodach

Bruksela, [20 listopada] - Citi Foundation i Junior Achievement Europe (JA Europe), do której należy Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, w bieżącym roku szkolnym kładą większy nacisk na wspieranie społeczności o niskich dochodach.

Citi Foundation koncentruje się na przygotowaniu młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Dzięki współpracy z JA Europe, Citi Foundation zamierza w tym roku wesprzeć 68 000 młodych ludzi z 22 krajów europejskich biorących udział w sztandarowym programie edukacyjnym Junior Achievement – „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” (JA Company Program). Ponad 250 wolontariuszy Citi będzie doradzać młodym przedsiębiorcom jak rozwijać ich przedsiębiorstwa od pomysłu do realizacji.

Citi Foundation zaoferuje również uczniom możliwość skorzystania z JA Entrepreneurial Skills Pass (ESP), dzięki któremu będą mieli okazję podsumować swoje postępy w ciągu roku i lepiej zaprezentować nabyte umiejętności przyszłym pracodawcom. ESP to międzynarodowy certyfikat poświadczający, że ​​uczniowie w wieku 15–19 lat, którzy w praktyce prowadzili firmy w ramach programu „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” (JA Company Program), zdobyli niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby rozpocząć działalność gospodarczą i odnieść sukces. Wspierając ESP, Citi Foundation pomaga młodym ludziom ze społeczności o niskich dochodach rozwijać ich kompetencje w zakresie przedsiębiorczości i umiejętności społecznych oraz zapewnia lepsze szanse na zatrudnienie w przyszłości.

„To dzięki wieloletnim partnerstwom, takim jak to z Citi, które trwa już 32 lata, możemy w sposób trwały zmieniać życie młodych Europejczyków. Koncentracja Citi Foundation na społecznościach o niskich dochodach pozwala nam docierać do mniej uprzywilejowanych uczniów w 22 krajach Europy i wspierać tych młodych ludzi w budowaniu ich lepszej przyszłości. Jesteśmy bardzo wdzięczni za zaufanie jakim Citi Foundation obdarza nasze projekty i czekamy z niecierpliwością, co przyniesie nam rok szkolny 2019-2020! ” - mówi Caroline Jenner, CEO JA Europe.

„Inwestowanie w młodzież ma kluczowe znaczenie dla rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Dzięki naszemu partnerstwu z JA Europe pomagamy młodym ludziom zrozumieć jak ważne jest myślenie przedsiębiorcze, a także lepiej przygotować ich do przyszłych karier i realizacji planów. Partnerstwo jest częścią inicjatywy Citi Foundation Pathways2Progress, której celem jest przygotowanie i wyposażenie młodzieży w narzędzia niezbędne do rozwoju we współczesnej gospodarce ” - mówi Rachael Barber, Head of Community Development, EMEA, Citi.

O JA Europe

JA Europe to największa organizacja non-profit w Europie zajmująca się przygotowaniem młodych ludzi do wejścia na rynek pracy i kształtowaniem przedsiębiorczych postaw. JA Europe jest członkiem JA Worldwide, organizacji która od 100 lat oferuje praktyczne programy edukacyjne rozwijające przedsiębiorczość, gotowość do wejścia na rynek pracy i wiedzę finansową. JA wytycza ścieżki zwiększające szanse na zatrudnienie, tworzenie miejsc pracy i sukces finansowy młodych ludzi. W ubiegłym roku szkolnym sieć JA w Europie dotarła do ponad 4,2 miliona młodych ludzi w 40 krajach przy wsparciu 139 000 wolontariuszy biznesowych oraz 143 000 nauczycieli i edukatorów.

O Citi

Citi, wiodący bank na świecie, ma około 200 milionów kont klientów i prowadzi działalność w ponad 160 krajach. Citi zapewnia konsumentom, korporacjom, rządom i instytucjom szeroką gamę produktów i usług finansowych, w tym bankowość detaliczną i kredytową, bankowość korporacyjną i inwestycyjną, pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, usługi transakcyjne oraz zarządzanie majątkiem.

Więcej informacji na: www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube:www.youtube.com/citi | Blog:http://blog.citigroup.com | Facebook:www.facebook.com/citi | LinkedIn:www.linkedin.com/company/citi.

O Citi Foundation

Citi Foundation działa na rzecz postępu gospodarczego i poprawy życia ludzi w społecznościach o niskich dochodach na całym świecie. Inwestujemy w projekty, które zwiększają włączenie finansowe, pomagają tworzyć możliwości zatrudnienia dla młodzieży i zmieniają podejście do rozwoju gospodarczego miast. Filozofię działania Citi Foundation ilustruje hasło „Więcej niż filantropia”. Takie podejście wykorzystuje ogromną wiedzę fachową pracowników Citi do realizacji naszej misji, świadomego przywództwa i innowacji.

Kontakt dla mediów:

Silvia Boschetti, Public Affairs Officer, Citi Italia: silvia.boschetti@citi.com

Sophie Norman, Head of Communications, JA Europe: sophie@jaeurope.org