6 czerwca 2012

Sonia Wędrychowicz-Horbatowska rezygnuje z przewodniczenia Radzie Fundacji

W związku z wyjazdem zagranicznym i objęciem nowych obowiązków zawodowych wieloletnia Przewodnicząca Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości pani Sonia Wędrychowicz-Horbatowska złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska.

Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Przewodniczącej za wieloletnią współpracę i okazane nam wsparcie oraz życzymy wielu sukcesów związanych z nowymi obowiązkami zawodowymi.


 

W związku z wyjazdem zagranicznym i objęciem nowych obowiązków zawodowych wieloletnia Przewodnicząca Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości pani Sonia Wędrychowicz-Horbatowska złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska.

Sonia Wędrychowicz-Horbatowska przez wiele lat wspierała naszą działalność z ogromnym zaangażowaniem, nadzwyczajną pasją i poświęceniem, a jej wkład w rozwój Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest nie do przecenienia. Jej działania wywierały wpływ na edukację dzieci i młodzieży zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim. Za swoją działalność dla JA-YE Europe została w marcu tego roku wyróżniona JA-YE Europe LeadershipAward, nagrodą przyznawaną członkom rad i innym osobom w wyjątkowy sposób wspierającym pracę naszej organizacji.

Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Przewodniczącej za wieloletnią współpracę i okazane nam wsparcie oraz życzymy wielu sukcesów związanych z nowymi obowiązkami zawodowymi.