2 stycznia 2024

W roku 2024 rusza JA Alumni Poland!

Historia dzieje się na naszych oczach. W roku 2024 mija 25 lat od momentu statutowego powołania do życia Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Rok 2024 został także ogłoszony przez Senat RP Rokiem Edukacji Ekonomicznej. I właśnie w tym roku powstaje organizacja zrzeszająca absolwentów programów Fundacji – JA Alumni Poland!

Determinacja i pełne pasji zaangażowanie szóstki młodych ludzi – Anny Jędrzejewskiej, Barbary Chrześcijańskiej, Alicji Staśkiewicz, Mateusza Grabowego, Aleksandra Łabucia i Piotra Jastrzębskiego -  owocują powstaniem ruchu łączącego aktywną i przedsiębiorczą młodzież z całej Polski. W tej grupie są laureaci konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo w latach 2018 i 2019 oraz uczestnicy programu „Dzień przedsiębiorczości”.

Sieć JAAP oferować będzie webinary rozwijające indywidualnie i zawodowo, spotkania integracyjne, porady pomocne podczas przygotowania do udziału w konkursach oferowanych przez Fundację oraz ciekawą wymianę doświadczeń.

W całej Europie 25 sieci krajowych tworzy JA Alumni Europe, czyli zróżnicowaną i tętniącą życiem społeczność młodych Europejczyków i Europejek. Każdy z tych krajów organizuje działania dla absolwentów swoich programów, zapewniając młodym ludziom platformę do nawiązywania kontaktów, współpracy i rozwoju. Uczestnicząc w tych działaniach, absolwenci uzyskują dostęp do cennych zasobów, możliwości mentoringu i wsparcia osób o podobnych poglądach.

Sieć JA Alumni Europe wykracza poza granice krajowe, stwarzając uczestnikom możliwości zaangażowania się w wydarzenia krajowe i międzynarodowe. Wydarzenia te wspierają wymianę międzykulturową a także promują dzielenie się pomysłami i doświadczeniami.

Dziś właśnie stajemy się częścią JA Alumni Europe!

Aniu, Basiu, Alu, Mateuszu, Alku i Piotrze – bardzo się cieszymy na współpracę. Dziękujemy za Wasz udzielający się entuzjazm. Jesteśmy z Wami na tej nowej, fascynującej ścieżce!

Wszystkich uczestników naszych programów zapraszamy do przyłączenia się do tego przedsiębiorczego ruchu młodych serc i umysłów.

Powodzenia!

Dowiedz się więcej: https://www.facebook.com/profile.php?id=61553954895991

JA Alumni Europe: https://ja-alumni.eu/ournetwork/