10 listopada 2011

Warsztaty w ramach projektu „Zostać przedsiębiorczym”

W dniach 21-24 października w Konstancinie-Jeziornie odbyły się warsztaty szkoleniowe przygotowujące nauczycieli i szkolnych liderów wychowania dla przedsiębiorczości do pilotażowej realizacji innowacyjnego projektu „Zostać przedsiębiorczym - program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum”.

W dniach 21-24 października w Konstancinie-Jeziornie odbyły się warsztaty szkoleniowe przygotowujące nauczycieli i szkolnych liderów wychowania dla przedsiębiorczości do pilotażowej realizacji innowacyjnego projektu „Zostać przedsiębiorczym - program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum”.

W trakcie warsztatów 20 nauczycieli i 20 liderów poznawało specyfikę i filozofię Projektu, szczegółowe przepisy związane z wprowadzeniem do szkoły innowacyjnego programu nauczania, ćwiczyło korzystanie z nowoczesnych narzędzi wspierających realizację programu (programy komputerowe „Jestem, mogę być” i „Działamy razem” oraz e-notes - elektroniczny notes wychowawcy) oraz przygotowywało się do jego monitoringu i ewaluacji.

„Zostać przedsiębiorczym” to program nauczania dla gimnazjum opracowany w ramach projektu „Zostać przedsiębiorczym - program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5 Projekty innowacyjne”, w tym konkursu zamkniętego nr 4/POKL/2009 pt. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości.

Liderem projektu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości a partnerami Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach oraz firma Bull Design z Warszawy.