26 marca 2021

Wyróżnienie Rady Edukacji Finansowej dla „PRODUKCIKA”!

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2020 otrzymał wyróżnienie Rady Edukacji Finansowej. Doceniono jego wpływ na rozwój kompetencji finansowych Polaków. Wyróżnienie zostało wręczone na ręce prezesa fundacji Małgorzaty Sobkowicz podczas dzisiejszego V Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości.

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2020 otrzymał wyróżnienie Rady Edukacji Finansowej. Doceniono jego wpływ na rozwój kompetencji finansowych Polaków. Wyróżnienie zostało wręczone na ręce prezes fundacji Małgorzaty Sobkowicz podczas dzisiejszego V Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości.

Budowanie świadomości ekonomicznej powinno rozpoczynać się już w szkole podstawowej i być kontynuowane na wszystkich etapach edukacji – powiedziała prezes Sobkowicz.

Rada Edukacji Finansowej składa się z przedstawicieli 10 instytucji – Ministerstwa Edukacji i Nauki, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Giełdy Papierów Wartościowych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Polski Fundusz Rozwoju, Rzecznik Finansowy i Ministerstwo Finansów. Jej członkowie wyróżnili dwie inicjatywy edukacyjne, które ich zdaniem szczególnie przyczyniają się do rozwijania kompetencji finansowych w społeczeństwie. Uczą one poprzez praktykę i pomagają zdobywać doświadczenie w świecie finansów. Jedną z nich był właśnie konkurs PRODUKCIK 2020.

Dziękujemy naszym partnerom, wolontariuszom, nauczycielom i uczniom zaangażowanym w program Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo. Ten sukces należy również do was.

Małgorzata Sobkowicz wzięła również udział w debacie pt. „Rola edukacji ekonomicznej w skutecznym restarcie gospodarki” wraz z Katarzyną Korycką, Dyrektor ds. komunikacji Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, dr Wojciechem Naglem, Przewodniczącym Rady Fundacji GPW oraz Waldemarem Zbytkiem, Prezesem Fundacji Warszawski Instytut Bankowości.