11 września 2012

XI edycja Konkursu na pracę pisemną NBP

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu na pracę pisemną  o tematyce ekonomicznej. Konkurs ogłaszany jest w dwóch kategoriach:

 • Gimnazja: Instytucje parabankowe. Czy „para” robi różnicę?
 • Szkoły ponadgimnazjalne: Lokowanie oszczędności, czyli sztuka roztropności.

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu na pracę pisemną o tematyce ekonomicznej. Konkurs ogłaszany jest w dwóch kategoriach:

Gimnazja: Instytucje parabankowe. Czy „para” robi różnicę?
Szkoły ponadgimnazjalne: Lokowanie oszczędności, czyli sztuka roztropności.

Celem Konkursu jest pogłębienie zainteresowań młodzieży ekonomią, sprawdzenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej oraz zachęcenie dyrekcji

i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wdrażania w nauczaniu ekonomii elementów praktycznych, kształtujących umiejętność funkcjonowania uczniów w warunkach gospodarki rynkowej.

Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów publicznych i niepublicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2012/2013.

Autorom najlepszych prac Kapituła przyzna nagrody:

 • za zajęcie pierwszego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3700 zł brutto;
 • za zajęcie drugiego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3200 zł brutto;
 • za zajęcie trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 2700 zł brutto;
 • trzy wyróżnienia: nagrodę pieniężną w wysokości po 1100 zł brutto.

Również nauczyciele, opiekunowie merytoryczni najlepszych prac otrzymają nagrody:

 • za zajęcie przez ucznia pierwszego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł brutto;
 • za zajęcie przez ucznia drugiego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości
  1800 zł brutto;
 • za zajęcie przez ucznia trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości
  1600 zł brutto;
 • za otrzymanie przez ucznia wyróżnienia: nagrodę pieniężną w wysokości
  1200 zł brutto.

Prace można nadsyłać do 26 października 2012 r. na adres:

Departament Edukacji i Wydawnictw
Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs na pracę pisemną”.

O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego.

Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród planowane są na grudzień 2012 r.

Więcej informacji na stronie www.nbp.pl (Edukacja −> Konkursy)
e-mail: mlodziez@nbp.pl