21 marca 2012

Znamy już zwycięzców krajowego finału Sci-Tech Challenge

16 marca 2012 r. odbył się krajowy finał konkursu Sci-Tech Challenge realizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości w partnerstwie z firmą ExxonMobil. Honorowy patronat nad konkursem objęła Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie.


16 marca 2012 r. odbył się krajowy finał konkursu Sci-Tech Challenge realizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości w partnerstwie z firmą ExxonMobil. Honorowy patronat nad konkursem objęła Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie.

Celem Sci-Tech Challenge jest rozwój wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych innowacyjności, umiejętności rozwiązywania problemów, przedsiębiorczych postaw oraz zachęcenie ich do wybrania w przyszłości zawodów związanych z matematyką, nauką i technologią.

W pierwszym etapie konkursu, który odbywał się w szkołach jesienią 2011 r. uczniowie rozwiązywali przygotowany przez firmę ExxonMobil quiz sprawdzający wiedzę z obszaru MST (Maths, Science, Technology – matematyka, nauka, technologia). Uczniowie brali również udział w prowadzonych przez wolontariuszy ExxonMobil zajęciach poszerzających ich wiedzę związaną z sektorem energetycznym. Zyskali okazję do kontaktu z fachowcami z tego sektora, poznali możliwości pracy w zawodach wymagających umiejętności z obszaru MST oraz prowadzili dyskusję o możliwościach rozwoju kariery zawodowej w różnych specjalizacjach naukowo-technicznych.

Do konkursowych zmagań w finale stanęło 100 uczniów, którzy pod okiem wolontariuszy z firmy Exxon Mobil rozwiązywali zadanie problemowe i prezentowali swoje pomysły jury. Najlepsze rozwiązanie przedstawiły uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois w Koszalinie (Paulina Iwańczyk, Patrycja Gawrońska, Anna Jasiakiewicz, Alicja Willam i Wiktoria Szymańska) i to właśnie one będą reprezentować Polskę podczas międzynarodowych warsztatów European Sci-Tech Challenge w Rotterdamie.