22 marca 2023

FMP na Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

W dniach 22-23 marca 2023 roku odbył się VII Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. Jest to wydarzenie, w którym od 2017 roku aktywny udział biorą przedstawiciele instytucji publicznych, samorządów, sektora finansowego, organizacji pozarządowych, szkół i uczelni. Kongres stanowi najważniejsze miejsce międzyśrodowiskowych dyskusji, wymiany doświadczeń i współpracy w ramach działań edukacyjnych w zakresie finansów, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości.

W przededniu pięciu symbolicznych rocznic: 100-lecia reform Władysława Grabskiego, 100-lecia powstania polskiego złotego, 100-lecia utworzenia Banku Polskiego i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 100-lecia wydania książki Janusza Korczaka „Bankructwo Małego Dżeka”, podpisano bardzo ważny dokument. W wyniku wspólnej idei ogólnopolskich fundacji i organizacji społecznych (Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Związek Harcerstwa Polskiego, Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych i Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości) realizujących misję podnoszenia poziomu wiedzy ekonomicznej, zawiązano porozumienie inicjujące rok 2024 „Rokiem Edukacji Ekonomicznej”. Powołany Komitet Organizacyjny powziął zadanie jakim jest wyznaczanie form i kierunków podejmowanych działań na rzecz powyższej inicjatywy.

Partnerstwu przyświeca również potrzeba stałego podnoszenia wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie a także wzmacnianie potencjału i efektywności działań edukacyjnych w tym zakresie.